robertkol1405@yahoo.de

✅ Freistellung jak uzyskać

Freistellung jak uzyskać

Pomoc w uzyskaniu freistellung dla firmy budowlanej.

Jednym z przywilejów na jaki możesz liczyć prowadząc gewerbe budowlaną w Niemczech jest możliwość uzyskania zwolnienie z podatku od usług budowlanych w wysokości 15%. Nazywa się to to Freistellung i uzyskać go możesz w niemieckim urzędzie skarbowym.

Wszystkie przedsiębiorstwa budowlane z Niemiec zobowiązane są do zapłaty podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) w wysokości 15 % wartości usługi budowlanej. Podatek od usług budowlanych jest specjalną kategorią  podatku dochodowego. Jego celem jest zabezpieczenie zobowiązań podatkowych oraz przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu. Podatkowi podlegają usługi budowlane, czyli prace polegające na wybudowaniu, uruchomieniu, modyfikacji lub usunięciu konstrukcji budowlanej, których odbiorcą jest przedsiębiorca.

Obowiązek do odprowadzenia „podatku od usług budowlanych” nie powstaje w przypadku, gdy Zleceniobiorca przedłoży swojemu Zleceniodawcy w dniu płatności ważną decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku zgodnie z § 48b EStG (Freistellungsbescheinigung). Obowiązek ten również nie powstaje, gdy przewidywane wynagrodzenie za świadczone usługi nie przekroczy w bieżącym roku następujących kwot (Bagatellregelung):

  1. 15 000 € w przypadku Zleceniodawców świadczących wyłącznie usługi zwolnione z VAT na podstawie § 4 niemieckiej Ustawy o VAT,
  2. 5 000 € w pozostałych przypadkach

Dowiedz się jak można uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech. To duża oszczędność dla Polaka prowadzącego firmę budowlaną za granicą. Sposoby na uniknięcie podatku:

Polskie biuro pomagające w prowadzeniu firm budowlanych w Niemczech, wyręcza ich właścicieli w pozyskaniu zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech. Jak  się załatwia zwolnienie z podatku budowlanego?

Zwolnienie z podatku budowlanego wystawianie jest na określony okres. Pierwsze ważne jest zazwyczaj 3 miesiące – po upłynięciu tego terminu należy złożyć ponownie wniosek o przyznanie Freistellungsbescheinigung. Kolejne zwolnienia ważne są przez 12 miesięcy, i należy pamiętać o ich corocznym przedłużeniu.


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.