poczta@carebiuro.de

✅ CZEMU SŁUŻY ZAŚWIADCZENIE A1 W NIEMCZECH?

Czy można pracować w Niemczech bez A1?

Zaświadczenie A1 powinno zainteresować osoby, które pracodawca wysyła do pracy w innym kraju. Dzięki tak zwanej „A jedynce”, firma nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne w państwie, w którym pracujesz na delegacji. Co to jest zaświadczenie A1? Potwierdzeniem podlegania danemu systemowi zabezpieczenia społecznego jest zaświadczenie A1 wydawane w Polsce przez ZUS. Co istotne, ZUS wydaje zaświadczenia A1 nawet na bardzo krótkie wyjazdy za granicę – nie ma ograniczenia w zakresie minimalnego okresu wykonywania pracy za granicą.

CZEMU SŁUŻY ZAŚWIADCZENIE A1 W NIEMCZECH?

Na podstawie A1 można następnie otrzymać potwierdzenie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce (wydawane przez NFZ). Gdyby jednak pracownik uległ za granicą wypadkowi, NFZ przed dokonaniem zwrotu kosztów leczenia zażąda przedstawienia zaświadczenia A1 na okres wykonywania pracy za granicą (jeżeli takiego zaświadczenia nie zgłoszono wcześniej w NFZ). W przypadku pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, zarówno delegowany pracownik, jak i pracodawca muszą posiadać przy sobie poświadczony formularz A1. Zaświadczenie A1 jest niezbędne w przypadku świadczenia pracy za granicą, w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczącemu ubezpieczeń społecznych podlega osoba.

Brak zaświadczenia A1 podczas delegowania pracownika, może wiązać się z nałożeniem kar na pracodawcę. Wniosek o wydanie zaświadczenia A1, może osoba zainteresowana złożyć osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Formularz A1 zaświadcza, że w okresie pracy za granicą lub prowadzenia tam działalności gospodarczej nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne w tym kraju. Nadal jesteś ubezpieczony w Polsce, bo w tym czasie podlegasz wyłącznie polskim przepisom w tym zakresie. Przewidywany czas pracy nie powinien przekroczyć 24 miesięcy. Oddelegowany pracownik nie może też pracować w zastępstwie innej osoby, której okres delegowania zakończył się.

Za brak zaświadczenia A1 mogą zostać nałożone grzywny w niektórych państwach członkowskich zarówno na pracownika, samozatrudnionego, jak i na pracodawcę.

Czy można pracować w Niemczech bez A1?

Brak A1 może wiązać się również z negatywnymi konsekwencjami w związku z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenie za granicą, które zazwyczaj są wyższe niż te w Polsce. Wniosek o wydanie zaświadczenia A1, można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub co jest najprostszą formą, drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Jeśli ZUS będzie dysponował wszystkimi niezbędnymi informacjami, które nie budzą wątpliwości, dokument wyda niezwłocznie. Jeśli sprawa wymaga postępowania – w ciągu miesiąca, natomiast w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Założenie firmy w Niemczech                                                  Rejestracja Gewerbe w Niemczech

Firma w Niemczech


To może Państwa zainteresować:

Firma w Niemczech
Polska firma w Niemczech  Rejestracja Express
Jak załatwic gewerbe w Niemczech
Gewerbe a ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Firma budowlana a podatki w Niemczech
Rozliczenie podatkowe dla polskich firm

 

 

✅ 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 

 

Praca na Gewerbe –Szybka rejestracja i obsługa
Rejestracja firmy w Niemczech –Tanio i szybko bez zameldowania
Prywatne ubezpieczenie czy ustawowe w Niemczech

© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.